Menestyvän tilan menetelmät
Murska - MurskaBio - Raju
W-MAX
Täydellinen murskaustulos
BIOPACKER
Pakkaa ja kompostoi
RAJU-LEVIKEVANTEET
Luonnonmukainen valinta
MURSKA
Tehokäyttäjän mylly
PARASTA REHUA
Luonnollisesti

REKISTERISELOSTE 30.11.2017
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterin pitäjä

Aimo Kortteen Konepaja Oy
Pohjolantie 2, 84100 YLIVIESKA

Puhelin +359 (0)8 411 500

Y-tunnus: 09135841

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Teemu Aho

c/o Aimo Kortteen Konepaja Oy
Puhelin+358 (0)40 8217 308

3. Rekisterin nimi

Aimo Kortteen Konepaja Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä rekisteri)

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja mahdolliseen tutkimuskäyttöön.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § kohtaan 5, mikä oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn, kun rekisteröidyllä on asiakassuhde tai muu merkityksellinen tai asiallinen yhteys rekisterinpitäjään.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot yhteydenottoa varten:

- Etunimi ja sukunimi

 - Katusoite, postinumero ja postitoimipaikka

 - Puhelinnumero

 - Sähköpostiosoite

 - Y-tunnus

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:

- asiakkaan tilaustietojen ylläpito

 - tavaroiden toimitus- ja laskuttamistietojen ylläpito

 - markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettäminen

 - jälkimarkkinointi

6. Tietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilökohtaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mm. chat-palveluiden käyttämisen yhteydessä sekä messu- ja asiakaspalautejärjestelmistä. Voimme kerätä tietoja potentiaalisista asiakkaista erilaisista julkisista tietoläheistä, kuten maatalousministeriöstä. Tietoja voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan luovuttaa luottamuksellisesti yrityksemme jälleen myyjien käyttöön, esimeriksi messutapahtumien jälkeen sekä EU:n alueelle että EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu.

9. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot (26§, 27§), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (29§), oikeus kieltää (30§) antamiensa tietojen käytön muuhun kuin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin (luettelo kohdassa 5).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa.

Henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (28§). Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle Teemu Aholle.

 

 

 

 

Murska-menetelmälaskuri

Laske, mikä säilöntämenetelmä on kannattavin omalla tilallasi.

Laskuriin pääset tästä.

kalku

Uudet Murska-suurtehomyllyt

Huoltopäivystys sesonkiaikana

Huoltopäivystysnumero: 044-4089167
Ma–Pe 15:30-20:00, La-Su 9:00-16:00

Vielä vapaita huoltoaikoja – varaa ajoissa!

Pyydämme keskittämään varaosatilaukset arkisin klo 8.00 - 16.00 väliselle ajalle. Muina aikoina päivystysmaksu on 100 € + alv. Jos tarvitset huoltoneuvontaa, ota esille ennen soittoa käyttöohjekirja ja koneen valmistenumero/vuosimalli.
Tilaa Murska-myllyllesi ennakoiva huolto.

Successful Farming

Murska messuilla

koneagria-2019
agritechnica-2019

Murska Klubi -videot

juut2