Henkilöasiakkaita koskeva seloste
ASIAKASREKISTERI 5.4.2021

Tietosuoja-asetus (EU, 679/2016)
Tietosuojalaki (1050/2018)

1.Rekisterin pitäjä

Aimo Kortteen Konepaja Oy
Pohjolantie 2, 84100 YLIVIESKA

Puhelin +359 (0)8 411 500

Y-tunnus: 09135841

2.Rekisterin yhteyshenkilö

Monika Rönni, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +358 44 3700 622
Markku Vaahtera, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +358 40 1620 386

c/o Aimo Kortteen Konepaja Oy

3.Rekisterin nimi

Aimo Kortteen Konepaja Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä rekisteri)

4.Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja mahdolliseen tutkimuskäyttöön.

5.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohtaan 1b, mikä oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn, kun käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

tai

Henkilötietoja saa käsitellä, kun henkilö on luovuttanut Aimo Kortteen Konepaja Oy:n asiakasrekisteriin lisättäväksi ne henkilötiedot, joita tarvitaan sopimusta edeltäviin toimenpiteisiin tai sopimuksien solmimista varten (Tietosuoja-asetus, 6a 1b).

6.Rekisterin henkilötietoryhmät

Nimi- ja yhteystiedot sekä tarvittavat tunnistamistiedot

7.Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan perustietoja asiakassuhteen käynnistämistä, yhteydenpitoa ja laskutusta varten:

- etunimi ja sukunimi

- katusoite, postinumero ja postitoimipaikka

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

- henkilötunnus

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:

- asiakkaan tilaustietojen ylläpito

- tavaroiden toimitus- ja laskuttamistietojen ylläpito

- markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettäminen

- jälkimarkkinointi

8.Tietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään henkilökohtaisissa asiakaspalvelutilanteissa, chat-palveluiden käyttämisen yhteydessä sekä messu- ja asiakaspalautejärjestelmistä. Voimme kerätä tietoja mahdollisista asiakkuuksista myös erilaisista julkisista tietoläheistä, kuten maatalousministeriön ympäristölupia koskevista tietoaineistoista. Tietoja voidaan saada myös muilta kolmansilta osapuolilta. Mikäli käsiteltäviä tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mistä tiedot on kerätty (Tietosuoja-asetus, 14a).

9.Tietojen luovutukset ja siirrot Euroopan Unionin maihin tai sen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa luottamuksellisesti yrityksemme jälleenmyyjien käyttöön kotimaassa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU-maihin ja EU:n ulkopuolelle esimeriksi messutapahtumien jälkeen. Tietoja luovutetaan jälleenmyyntiyksikölle ensisijaisesti siihen maahan, jonka kansalainen asiakas on. Näissä tapauksissa siirto on tarpeellinen rekisterinpitäjän, luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi (Tietosuoja-asetus, 49a 1c). Luettelo maista, joissa Aimo Kortteen konepaja Oy:llä on liiketoimintasuhteita.

10.Suojaustoimet siirrettäessä tietoja EU:n ulkopuolelle

Aimo Kortteen Konepaja seuraa Euroopan Unionin tietosuojan vastaavuuspäätöksiä ja varmistaa tietosuojan riittävyyden, ennen kuin tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

11.Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa.

12.Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu.

13.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu, kun tiedot on saatu muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja käytetään ensimmäistä kertaa.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen oikaisemiseen. Oikaisupyynnön voi tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa poistamiseen asiakasrekisteristä. Tällöin asiakassuhde päättyy.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, esimerkiksi kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista. Muutoin siirtoa varten henkilötiedot voidaan tulostaa ja luovuttaa rekisteröidylle siirtoa varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu hänen oikeuksiaan eikä rekisterinpitäjä ole korjannut tilannetta tyydyttävästi. Valitukset voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi

Henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen. Allekirjoitetun pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilöille.

 

 

 

 

 

Asiakaskokemuksia

Käytetyt Murska-myllyt

murska kaytetyt
Myyntitiimin käytetyt myllyt. Klikkaa kuvaa.

Murska-esitteet

Murska-suurtehomyllyt

Päivystys ja varaosamyynti sesonkiaikana

puhVaraosapäivystys toimii syksyllä 2021 viikot 32-39.

Pyydämme keskittämään varaosatilaukset arkipäivisin klo 8.00- 16.00 väliselle ajalle. Muina aikoina päivystysmaksu on 125 € + alv.
Jos tarvitset huoltoneuvontaa, ota esille ennen soittoa käyttöohjekirja ja koneen valmistenumero/vuosimalli.

Huoltopäivystysnumero: 044-4089167

Murska-myllyn omistajat!

Nyt kannattaa huollattaa Murska-mylly ajoissa seuraavaa puintikautta varten. Teräksen maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jopa yli 100% vuoden alusta ja näin ollen varaosien ja myllyjen hinnat tulevat nousemaan. Annamme lisäksi 5%:n lisäalennuksen valssimyllyjen valsseille ja W-Max myllyjen kiekoille syyskuun aikana tehtyihin huoltotilauksiin. Myllyt huolletaan tehtaalla 28.2.2022 mennessä. OIe yhteydessä Murskan kotimaan myyntiin ja varmista myllysi toiminta seuraavaa puintikautta varten: https://www.murska.fi/aimo-kortteen-konepaja/yhteystiedot