Krossning - för lyckad odling

Varför lönar sig krossning?

• Inga torkningskostnader
• Lägre arbetskostnader
• Aptitretande foder
• Mindre väderberoende
• Längre tröskningsperiod
• Upp till 30 % större spannmålsskörd (torrsubstans)
• Förbättrat foder-/halmvärde
• Du kan välja högavkastande sorter
• Du kan tröska tre veckor tidigarevid en tidpunkt då näringsinnehållet är som högst
• Minskar toxinnivåer
• Inkassera 11 % mer

Genom att krossa in i en plasttub

• Inget behov för silor eller torkanläggningar
• Det behövs bara ett förfarande för att krossa och konservera säden
• Snabbt och lätt
• Ditt system för konservering av säd ger optimal produktivitet

murska mycotoxin

murska laskelma
 TTS 2017/12 - Reetta Palva

Kostnadseffektivt högkvalitetsfoder

murska murskevilja 01Krossning är ett kostnadseffektivt sätt att producera högkvalitetsfoder för alla kreatur. Det ökar gårdens lönsamhet genom att minska investeringskostnader (torkanläggning, lagring) och energi (olja, elektricitet). Produktionskostnaderna för krossad säd är mycket lägre än för torkad säd.

Krossad säd är klart som foder utan mer bearbetning. Det kan användas direkt efter förvaringen som foder eller som en komponent i fullfoderblandningar till nötkreatur eller i flytande foder till grisar. Ensilering av krossad säd baseras på mjölksyrejäsning med mjölksyrabakterier. Gynnsam miljö för mjölksyrejäsning skapas genom att sänka pH för krossad säd till 4 och med anaeroba förhållanden.

Odlingsteknik och skörd

Säd för krossning kan odlas på samma sätt som säd för torkning, men den skördas 2-3 veckor tidigare vid det gulaktiga stadiet när spannmålets energi- och proteininnehåll är som högst. Tidig skörd tillåter odling av sena sorter med högre avkastningspotential.

Gödningen är också flexiblare och gödsel kan användas mer fritt. Säd i det gulaktiga stadiet är mjukare och större än vid det mogna stadiet. Sädets fuktinnehåll är vanligen 30-40 %.

Krossning och ensilering

En specialiserad Murska-krossningsmaskin används för att bearbeta säden. Tillför krossningstillsatsen i krossningsmaskinen för att den ska blandas ordentligt med säden. Krossad säd med högt fuktinnehåll är lätt att förtäta och det är enkelt att stänga luften ute.

Om säden krossat ute på fältet lastas det direkt från skördetröskan till krossen. Och samtidigt som det krossas tillförs tillsatsen. Slutligen lyfts den krossade säden med elevatorn till släpvagnen och transporteras till lagringsplatsen.

Lagring

Krossad säd kan lagras i plasttuber, bunker/horisontella silor, plansilor eller lufttäta tornsilor.

Fyllning av krossad säd

Fyllning av krossad säd i plasttuber kostar lite, bearbetningen av sädenoch lagringsmetoden är enkla. Fyllningen är enkel eftersom varken packning eller pressning behövs. Inga fasta lagerplatser krävs och storleken på tuben kan justeras beroende på avkastningen. Krossning i säckar är flexibelt eftersom man kan avsluta när som helst och fortsätta senare. Fyllning är också mindre väderberoende än ensilering i plansilor.

murska murskevilja 06

Värdefullt och billigt foder för alla kreatur

Trots tidigare skördetillfälle är näringsinnehållet i den krossade säden samma som när säden skördas när den är fullt utvecklad. Krossad säd är ett högpresterande foder som kan medföra 11 % ökning i mjölkproduktionen hos mjölkkor.

Idisslare

murska murskevilja 03Biffkor växer lika snabbt eller till och med snabbare med krossad säd jämfört med torkad säd. Flera studier bekräftaratt mjölkkor producerar lika mycket mjölk med krossad säd som med torkad.

Det totala näringsvärdet i krossad säd för idisslare motsvarar det som finns i torkad säd. De faktiska mängderna krossad säd som ges till djuren eller används i fullfoderblandningar är högre än mängderna från torkad säd på grund av lägre innehåll av torrsubstans i krossad säd. Annars kan krossad säd utfodras som torrt spannmål, och kan helt och hållet ersätta torr säd som foder.

Grisar

Krossad säd kan ges till grisar som det är. Det är utmärkt att blanda med vatten. 8-10 % variation i torrsubstansinnehållet i säd påverkar i praktiken inte den dagliga tillväxten eller foderomvandlingsförhållandet. E-vitamininnehållet är lägre i krossad säd.

I praktiken kan krossad säd helt ersätta torkad säd när det gäller foder till grisar.

murska murskevilja 05murska murskevilja 04Fjäderfä

Krossad säd kan också ges direkt som foder till fjäderfä. Krossad säd förbättrar både den dagliga viktökningen och foderomvandlingsförhållandet för broilerkycklingar. Detta är relaterat till det 25-procentiga högre energivärdet för krossad säd jämfört med torkad säd. Energivärdet ökar på grund av det lägre betaglukaninnehållet i krossad säd vilket resulterar i lägre viskositet hos tarminnehållet. Den här effekten liknar effekten av enzymet betaglukanas.

Smältningsförmågan med lysin och treonin ökas i broilerkycklingar som matats med krossad säd jämfört med om de matats med torkad säd. Precis som för grisar ökas också smältningsförmågan med fosfor.

Krossning i ett nötskal

• Skörd 2 till 3 veckor tidigare än normalt vid det gulaktiga stadiet, optimal kornfuktighet på 30-45 %.
• Krossning på fältet eller vid lagringsplatsen med Murska-kross.
• Använd tillsats 3-5 liter per ton.
• Lagra i bunkersilor, plasttuber, säckar eller tornsilor.
• Kom ihåg varsam packning, täckning och pressning.
• Utfodring kan starta ca 3 veckor efter silon har stängts.

Billigt högvärdigt foder med krossning

• Krossad säd har högt näringsvärde.
• Krossad säd passar utmärkt i fullfoderblandningar.
• Krossad säd kan användas till alla kreatur.
• Kostnad per energienhet för krossad säd är lägre än för torkad säd.
• Fosforutnyttjandet hos grisar och fjäderfän som matas med krossad säd är bättre än om de matas med torkad säd
• Krossad säd passar bra att blandas med vatten.
• Krossad säd dammar inte.
• Krossning är en lågenergimetod för bearbetning av spannmål.
• Med krossning kan senare sädesslag och majsvariationer odlas. Skörd till och med under ogynnsamma väderförhållanden.
• Minskar toxinnivåerna
• Krossning förlänger drifttiden för skördetröskor på hösten.