Murska bottenskruvar för påfyllning

Påfyllningsanordningen överför säden till valskrossen, släpvagnen, lastbilen eller silon och eliminerar därför behovet av ett arbetsmoment, dvs. att använda en lastare. Säden förblir renare och valskrossarna slits inte lika mycket.

Murska FA 250Murska FA 300

Murska FA-300 Murska FA-250
Kapacitet –> 40 t/h –> 25 t/h
Hydraulik ca 40-45 l/min 45 l/min
Containervolym 1500 l 150 l
Avlastningshöjd 3150-3800 mm
Längd (bogseringspos.) 2993 (4407) mm
Bredd (med vingar) 2550 (2855) mm
Tippningsbredd 2800 mm
Höjd min.2600 mm
Tippningshöjd 590 mm -> 650 mm
Vikt 1300 kg