Murska W-Max 10C spannmålskross

Murska-spannmålskross-W-Max-10C

Favoritmodell W-Max 10

En kapacitet upp till 20 ton/h av skördefuktig säd.

En tubpackningsmaskin eller 3-5 m tömningselevator kan placeras på universalchassit.

V-skrapor
Möjliggör krossning av sädblandningar med ärtor och bondbönor med högt fuktinnehåll. Finns som tillval för alla W-Max-modeller.
murska v veitset

Tekniska specifikationer

   

W-krossningsteknik

Murska W-Max är en kraftfull kross, konstruerad för att tillgodose alla behov hos användaren. W-Max uppnår en prestanda på upp till 50 ton/timme (majs) med lågt energibehov. Den nya malnings-krossningstekniken ger perfekta resultat. W-valsen kan användas för alla spannmål, oavsett om de är torra eller skördefuktiga: havre, korn, vete, majs, ärtor, bönor och blandad säd. Murska W-Max är tystgående och rolig att använda. Den rymmer stora volymer konserveringsmedel. Det är lätt att justera krossningsnivån, men det behöver sällan göras. Servicepunkterna är lätta att nå. Med det avancerade styrsystemet behöver användaren inte tänka på konserveringsdoserna och antalet krossade ton säd. Finns det någon lättare metod att konservera säd?

W-Data-kontrollsystemet

Kontrollsystemet (tillval) förenklar användningen. Krosskvarnen har automatisk fyllningsstyrning, och doseringen av konserveringsmedel baseras på sädens fuktinnehåll. När arbetet är klart skickar systemet en rapport till mobiltele-fonen, och entreprenören kan bifoga den till sin faktura. Rapporten innehåller tidsåtgången, mängden konserverin-gsmedel som lagts till och den totala volymen krossad säd. Systemet producerar också mellanliggande information. Kontrollsystemet har hand om användar- och maskinsäkerhet. Vid ett avbrott varnas användaren av krosskvarnen, och tillförseln av säd stoppas.