Murska W-Max 20C spannmålskross

Murska-spannmalskross-W-Max-20C


Den bästa av de bästa W-Max 20C

Murska W-Max 20C är en högpresterande professionell produkt,
designad in i minsta detalj.

Krosskvarnen som dras av en traktor går smidigt och bekvämt längs ojämna och gro-piga vägar, tack vare en fjäderboggi.

Den rymmer upp till 2800 liter tillsatsmedel. Det finns flera transportalternativ.

murska v veitset


V-skrapor

Möjliggör krossning av sädblandningar med ärtor och bondbönor med högt fuktinnehåll. Finns som tillval för alla W-Max-modeller.

Tekniska specifikationer

   

W-krossningsteknik

Murska W-Max är en kraftfull kross, konstruerad för att tillgodose alla behov hos användaren. W-Max uppnår en prestanda på upp till 50 ton/timme (majs) med lågt energibehov. Den nya malnings-krossningstekniken ger perfekta resultat. W-valsen kan användas för alla spannmål, oavsett om de är torra eller skördefuktiga: havre, korn, vete, majs, ärtor, bönor och blandad säd. Murska W-Max är tystgående och rolig att använda. Den rymmer stora volymer konserveringsmedel. Det är lätt att justera krossningsnivån, men det behöver sällan göras. Servicepunkterna är lätta att nå. Med det avancerade styrsystemet behöver användaren inte tänka på konserveringsdoserna och antalet krossade ton säd. Finns det någon lättare metod att konservera säd?

W-Data-kontrollsystemet

Kontrollsystemet (tillval) förenklar användningen. Krosskvarnen har automatisk fyllningsstyrning, och doseringen av konserveringsmedel baseras på sädens fuktinnehåll. När arbetet är klart skickar systemet en rapport till mobiltele-fonen, och entreprenören kan bifoga den till sin faktura. Rapporten innehåller tidsåtgången, mängden konserverin-gsmedel som lagts till och den totala volymen krossad säd. Systemet producerar också mellanliggande information. Kontrollsystemet har hand om användar- och maskinsäkerhet. Vid ett avbrott varnas användaren av krosskvarnen, och tillförseln av säd stoppas.