Murska W-Max 40CB spannmålskross

Murska W-Max 40C spannmålskross

Murska W-Max 40 är en högpresterande professionell produkt, designad till den sista detalj. Kapaciteten är upp till 100 tn / h för majs och upp till 80 tn / h med hög fuktkorn. Maskinen använder samma pålitliga W-Max-teknik än Murska W-Max 20. Bruket kan utrustas med en rörpåsenhet eller en bandtransportör.

Murska W-Max är ett kraftverk som är utformat för att tillgodose användarens behov. W-Max kommer att uppnå mycket hög prestanda vid låg energibehov. Den nya slipkrimpningstekniken ger perfekta resultat.

W-rullen kan användas på alla foderkorn, vare sig de är torra eller skörda fuktiga: havre, korn, vete, majs, ärter, bönor och blandade säd.

Murska W-Max är bekvämt tyst och riktigt kul att använda. Det är lätt att justera krympnivån, men det är sällan nödvändigt. Servicepunkterna är lättillgängliga. Det avancerade styrsystemet (tillbehör) tillåter användaren att sluta tänka på konserveringsdosen och de skrynklade ton spannmål.

Technical specifications

W Max 40

Murska 4000

Capacity max 100 t/h* 100 t/h*
Power requirement Min 240 kW Min 200 kW
Hopper volume / auxiliary tank 4000 /2300 l 3300 / 5600 l
Elevator unloading height 4100 mm 3700 mm
Length 7370 mm B 7400-11500 mm BC
Width 2535 mm B 2500 mm BC
Weight 6200 kg B 8500 kg BC
Loading height bagger 3120 mm 3119 mm
CRIMPING UNIT
Discs / rollers 78 pc. 8 pc. 1000 mm
Guard magnets x x
Protection against impurities x x
OPTIONS
Elevator extension - -
Electromotor drive - -
Additive Dispenser - -
Automatic lubrication system x x
W-Data x -
Preservative dispenser x x
Discharge conveyor options B/E/BC/FA BC
Transport alternatives Max Modular
Air brakes x x

Bagger = B Elevator = E Belt conbeyor = BC Foldable auger = FA
M = Multipurpose Chassis Max = Max bogie trailer S = Standard transport chassis NK = 3-point linkage
K = Transport Chassis

*Capacity can be lower when crimping horse bean / pea grain mixtures ** 3-point linkage *** Max-bogie trailer

The manufacturer reserves the right to make changes.