Murskautrustning

Utrusta din valskross med en tubpackningsmaskin

Konservera säd i en plasttub är en kostnadseffektiv och enkel lösning

Murskas valskross som är utrustad med en fyllnings-kross, adderar konserveringsmedel och förpackar den skördefuktiga säden i en lufttät plasttub - allt i ett enda förfarande. Den krossade säden är klar som foder, och passar alla kreatur.  Tuben kan fyllas till en längd på nästan 60 m vilket innebär att en tub med diametern 2,0 m rymmer ca 180 m³ högkvalitativ packad säd. Det finns olika tubstorlekar. Öppningen i tuben är lätt att hantera och är lämplig även för mindre förbrukning.

Tubförpackning kommer till sin rätt speciellt på gårdar som köper upp en del av utfodringssäden. Ofta levereras säd oregelbundet och det kan bli avbrott på flera dagar i krossningsarbetet. Om förpackning i tuber används kan konserveringen avbrytas utan några extra arbetsmoment.

Murska-modeller som kan utrustas med en tubpackningsmaskin
• Murska 350 S2 • Murska 700 H • Murska 1000 HD • Murska 1400 S 2x2 • Murska 2000 S 2x2 • Murska W-Max 10 • Murska W-Max 15 • Murska W-Max 20

murska tuubipakkain

Murska bakre elevator - elevatortransportchassi som extra tillbehör för baggern

För situationer när en elevator behövs utöver baggern, t.ex. när säden har krossats på fältet direkt från skördemaskinen till vagnen.

Monteringen är enkel, med t.ex. frontlastarens gafflar. Fastsättningen görs med snabbkopplingslås. Elevatorn drivs av en hydraulmotor och har en hydraulisk lutning av cylindern. Den bakre elevatorn passar alla baggermodeller.

murska optio peraelevaattori

Elevator

Tömningselevatorns transportör lutasmanuellt eller hydrauliskt. Avlastningshöjd är 3,6-5,2 m.

Flödet av krossad säd kanjusteras iönskad riktning meden fjärrkontroll. (valfritt tillbehör)

elevaattori

Vikbar skruvtransportör

Denna vikbara skruvtransportörsom är konstruerad för avlastning är både kraftfull och bekväm att använda.

Avlastningshöjd är 4,1 m.

purkuruuvikuljetin

Bandtransportör

Bandtransportören möjliggör avlastning av krossad säd från båda sidorna direkt till baksidan eftersom transportören vrids 180º. Därför är krossen lämplig för olika slags krossningsförhållanden.

Avlastningshöjd är 4,1 m.

mattokuljetin

Murska universalchassi

Gör det möjligt att använda din Murska-utrustning hela året.

Krossningsenhet för hög fuktighet och krossning av torr säd/majs. Tippcontainer för andra tillfällen: Fyllning av hela sädeskorn, pressad massa, silomajs, säd för bryggeri, hackad helsäd m.m.

Tippcontainer

Murska bagger med tipp-container, se information ovan. (universalchassi)

murska lastaussuppilo

Elmotordrift

En elmotordriven kross sparar energi och bidrar till att minska luftföroreningarna.

Automatisk igångsättning och avstängning.

Rotationsskyddsanordning stoppar krossen ifall drivremmen släpper eller går sönder.

sahkokaytto

Behållare för tillsats

Tillsatser av vitaminer, urea/maxammon etc. kan doseras med krossad säd med behållaren. Den är utrustad med lastsensorer och takometer för att erhålla det mest exakta resultatet.

Containervolym 900 l
Ingång 12 V
Hydraulisk 45 l/min
Längd 1 560 mm
Höjd 1 319 mm
Bredd 1 391 mm
Vikt 380 kg
Display
Takometer
murska annostelija

Automatiskt smörjningssystem

Automatiskt smörjningssystem finns tillgängligt för alla Murska- krossmaskiner. Systemet smörjer de anslutna delarna het automatiskt. Användaren måste bara fylla på smörjmedelsbehållaren.

Systemet pumpar optimal mängd smörjmedel till varje smörjpunkt.

murska rasvaus

Extra pump

HP20 är pålitlig och lätt att använda. Pumpens kapacitet är 0-5 l/min.

Pro-enhet tillsatspump

Förstklassig exakthet och användbarhet. Doserarens hölje är tillverkat av rostfritt stål. Intelligent styrelektronik reglerar flödet till en viss konstant nivå. En ändring i strömförsörjning, sug-/pumphöjd eller vätskenivå i tanken påverkar inte total leverans.

murska hapotin