Dostępne materiały - Murska

Dostępne materiały dla Klientów

Tutaj możesz znależć prospekty techniczne, wyniki badań naukowych,kalkulacje I inne materiały na temat oferty MURSKA I zalet gniecenia ziarna.

Filmy video

Murska W-Max technology

Murska W-Max -20C with tube bagger

You can find more videos in our YouTube channel

Are you in­te­res­ted in grain crim­ping or our mills?

Back to top