Metoda - Murska
Murska historia

Zgniatanie ziarna – innowacyjna metoda produkcji paszy dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą.

Zgniatanie ziarna jest skutecznym sposobem na produkcję wysokiej jakości paszy dla wszystkich zwierząt gospodarskich: przeżuwaczy, świń I drobiu. Ta nowoczesna metoda pozwala na produkcję paszy wysokiej jakości przy stosunkowo niskich kosztach. Praktycznie wszystkie rodzaje ziarna zbóż I strączkowych mogą podlegać temu procesowi.

Korzyści ze stosowania gniecenia ziarna są następujące

 • Brak kosztów suszenia
 • Smaczna I wysokoodżywcza pasza
 • Niższe koszty pracy
 • Mniejsze straty przy zbiorze I większy plon z hektara
 • Mniejsze zanieczyszczenie powietrza
 • Obniżony poziom mykotoksyn w paszy
 • Zbiór wcześniejszy o 2-3 tygodnie przy wilgotności ziarna 30-45%
 • Więcej czasu na dokonanie zbioru ziarna
 • Pasza gotowa w przeciągu 2-3 tygodni
 • Znacząco niższe koszty konserwowania ziarna niż przy suszeniu.
 • Skrócenie okresu wegetacji roślin I łatwiejszy siew roslin następczych.

Energia- ja hiilijalanjälkilaskuri

Syötä tilasi tiedot

Tonnia

/ Litra

%

/ Tonni

kW

/ Tonni

/ Tonni

Perinteinen kuivaus ja jauhatus

Kuivauskulu/vuosi

Kuivauskulu/tonni

Murska siilo

Menetelmäsumma/vuosi

Summa/tonni

Säästö vuodessa

Murska tuubi

Menetelmäsumma/vuosi

Summa/tonni

Säästö vuodessa

CO2-Päästöt yhteensä

Murska tCO2

Kuivaus tCO2

Benefits of bagging

 • No need for silos or dryers
 • Grain is crimped and ensiled at once
 • Easy and fast
 • The most effective way to store feed grain

Less mycotoxins

Benefits for you

Zgniatanie ziarna-Na czym to polega?

Zgniatanie ziarna jest organiczną metodą konserwacji paszy dla zwierząt poprzez fermentację. Żywienie zgniecionym ziarnem poprawia zdrowotność zwierząt I obniża koszty produkcji zwierzęcej, zbioru, suszenia I przechowywania ziarna.

W technologii zgniatania ziarno jest zbierane wcześniej, przy wyższej wilgotności I poddawane gnieceniu na gniotownikach MURSKA, który łamie I rozgniata poszczególne ziarna. Średnio zużywa się od 3 do 5 litrów środka kiszącego na tonę ziarna. Zgniecione ziarno jest przechowywane w szczelnych rękawach foliowych, silosach metalowych lub betonowych, a także silosach wieżowych I przejazdowych.

Zbiór

Ziarno do gniecenia jest uprawiane podobnie do ziarna przeznaczonego do suszenia, z wyjątkiem wcześniejszego o 2-3 tygodnie zbioru w fazie miękkiej. Wilgotność ziarna w czasie zbioru wynosi średnio 30-40%, kiedy zawartość składników pokarmowych I energii jest najwyższa. Wcześniejszy zbiór pozwala na łatwiejszy siew roslin następczych, z uwagi na dłuższy okres wegetacji. Rónież zostaje wydłuzony czas na stosowanie nawozów bądz obornika. Zbiór moze być również przeprowadzony w gorszych warunkach pogodowych.

 

Puinti

Zgniatanie

Suszenie ziarna nie jest konieczne przed jego zgniataniem co oszczędza dużo energii.Ziarno może być gniecione bezpośrednio po zbiorze poprzez gniotowniki MURSKA.Zgniatanie może być wykonywane bezpośrednio na polu lub w gospodarstwie zależnie od rodzaju urządzeń do przechowywania- plastikowych rękawów lub silosów. Zgniatanie wutwarza znacznie mniej hałasu I zanieczyszczeń pyłowych od normalnego mielenia ziarna.

 

Murskaus

Przechowywanie

Zgniecione ziarno może być przechowywane w plastikowych rękawach, silosach różnego rodzaju oraz innych magazynach do tego celu przystosowanych.Zakiszanie zgniecionego ziarna oparte jest na procesie fermentacji kwasu mlekowego.Najlepsze warunki do fermentacji występują, gdy PH zakiszanego ziarna zostanie obniżone poniżej 4 a warunki są beztlenowe.

Tuubitus

Karmienie

Zgniecione ziarno jest doskonałą paszą dla przeżuwaczy, trzody chlewnej I drobiu.Moze być spasane w różnych formach: np.TMR dla przeżuwaczy ,czy w formie papki dla świń. Wartość odżywcza kiszonego ziarna jest wyższa a zawartość toksyn niższa niż w ziarnie suszonym tradycyjnie.

 

Ruokinta

Zgniatanie ziarna zostało zapoczątkowane we Finlandii ponad 50 lat temu

Zgniatanie ziarna zostało zapoczątkowane jesienią 1969 roku przez Aimo I Gunnara Korte w Ylivieska we Finlandii.Zepsuła się suszarnia ziarna, ale bracia wiedzieli, że mokre ziarno może zostać zakiszone, jeśli zostanie wstępnie zgniecione.Ta metoda została wprowadzona przez Zdobywcę Nagrody Nobla, fińskiego chemika Artturi Ilmari Virtanena kilka dekad wcześniej, I była już stosowana do zakiszania traw. Ponieważ nie było wtedy dostępnych maszyn do gniecenia ziarna bracia zdecydowali się na skonstruowanie własnej. Pierwszy gniotownik powstał z pomocą sąsiedzkiego gospodarstwa.Tak włąśnie zaczęła działalność firma Aimo Kortteen Konepaja Oy.

Skonstruowany gniotownik pomógł gospodarstwu przetrwać trudne czasy I zaczął być popularny w lokalnej społeczności rolników. Niedługo potem zaczęto realizować pierwsze zamówienia od Klientów.

Firma zaczęła sie szybko rozwijać na rynku fińskim a od 1980 roku rozpoczął sie eksport produktów do Szwecji I Wielkiej Brytanii.Dzisiaj produkty MURSKA są znane w ponad 40 krajach na całym świecie. Na podkreślenie zasługuje oryginalny kolor maszyn wprowadzony z pomocą Instytutu Designu z Finlandii.

W roku 2017 doszło do pokoleniowej zmiany, zarządzanie firmą przejęła córka założyciela Terhi Korte.

Murska historia

Przechowywanie w rękawach foliowych obniża koszty

Przechowywanie w rękawach foliowych jest najprostszą a zarazem najtańszą metodą konserwacji ziarna. Rękawy foliowe dobrze zastępują drogie silosy stacjonarne a ich wielkość może być łatwo dostosowana do potrzeb gospodarstwa. Napełnianie rękawów foliowych jest procesem bardzo elastycznym. W każdej chwili może zostać zatrzymane I kontynuowane. Jest ono również bardziej niezależne od warunków atmosferycznych podczas zbioru I procesu zgniatania.

Tuubitus

Zwierzęta przeżuwające

Wartość pokarmowa gniecionego, zakiszonego ziarna dla przeżuwaczy jest znacząco wyższa od ziarna suchego. Dlatego można je całkowicie zastąpić w żywieniu. Według dostępnych badań naukowych gniecione, zakiszone ziarno poprawia wydajność mleczną o 11% a przyrosty dobowe o ok.6%

Trzoda chlewna

W żywieniu trzody chlewnej gniecione ziarno charakteryzuje się nieco niższą zawartością witaminy E, ale znacznie wyższym poziomem fosforu. Nadaje się świetnie do system żywienia paszą półpłynną.

Drób

Gniecione ziarno jest bardzo dobrą paszą dla drobiu.Jak wykazały badania zwieksza ono przyrosty dzienne I strawność składników pokarmowych brojlerów kurzych. Jego wartość energetyczna dla drobiu jest o ok.25% wyższa od ziarna suchego.

Wyższa jest także strawność lizyny, treoniny I fosforu.

 

Back to top