Elevator - Murska

Elevator

Elevatortransportören lutas mekaniskt eller hydrauliskt. Utloppshöjd 3,6–5,2 meter beroende på kvarnmodell.

Elevator
Back to top