Elevatorns förlängning - Murska

Elevatorns förlängning

Till elevatortransportören fås även en 1 meter lång förlängning.

Puinti
Back to top