Ställning för IBC-container - Murska

Ställning för IBC-container

För boggiunderreden finns en ställning för konserveringsmedel för en 1000 liters IBC-container.

Tuubipakkainlaite
Back to top