Automatyczny system smarowania - Murska

Automatyczny system smarowania

Automatyczny system smarowania jest dostępny we wszystkich modelach MURSKA. System jest w pełni zautomatyzowany, a zadaniem użytkownika jest wyłącznie napełnienie pojemnika na smar. System pompuje wymaganą ilość smaru do najważniejszych elementów maszyny.

Rasvausjärjestelmä
Back to top