Automatiskt smörjningssystem - Murska

Automatiskt smörjningssystem

Automatiskt centralsmörjningssystem finns att få till alla Murska-kvarnar. Smörjningssystemet sköter helt automatiskt om kvarnens smörjning, användaren behöver bara fylla på fett i smörjmedelsbehållaren. Systemet matar en optimal mängd fett till varje nippel enligt behov.

Rasvausjärjestelmä
Back to top