Bakelevator för tubpackaren - Murska

Bakelevator för tubpackaren

Murska-bakelevatorn är menad för situationer där man utöver tubpackaranordningen behöver också en elevator, såsom när man pressar direkt från tröskan i vagnen. Det är bekymmersfritt att montera bakelevatorn till exempel med hjälp av frontlastarens pallgafflar bakom tubpackaren och själva baggern behöver inte avlägsnas.

Elevatorn fungerar med hydraulmotor och lutas med hydraulcylinder. Fastsättning sker med snabbreglar. Passar inte 1,5 m bagger.

Murska-modeller med möjlighet till bakelevator

Murska W-Max 10

(Murska W-Max 20)

(Murska 2000)

Murska 350 S2

Murska 700 HD

Murska 1000 HD

Tuubituslaite elevaattorilla
Back to top