Biopacker - Murska
Tuubitus

Murska-tubkompostering

BioPacker-tubkompostering

Tubkompostering är ett miljövänligt sätt att av boskapsgödsel eller separerad fast massa från reningsverk tillverka mylla. Två luftrör och den svarta plastfilmens värmeverkan effektiverar komposteringen i tuben. Massan minskar med ungefär en tredjedel och blir hygienisk, jämn till kvaliteten och luktfri.

Varför kompostera i tub? Vid tubkompostering behövs ingen isolerad botten eller avrinningsbassäng, det räcker med ett plant underlag. Med tubkompostering är det enkelt och snabbt att behandla avfall. Tubkompostering passar för att kompostera till exempel häst- och hönsgödsel samt bioavfall. Murska BioPacker har en vid packningskanal och grova packningsskruvar, så det gör inget om massan som ska komposteras innehåller små stenar, plankbitar och dylikt.

Biopacker
Back to top