Pressmatare - Murska
Tuubitus

Pressmatare

Murska-pressmatare

Den automatiska pressmataren fungerar som ett mellanlager för krossäd och torr spannmål samt som påfyllare för matarna. Robust 6,7 kubikmeters behållare.

Spannmålen flyttas på två fält till transportörens skruv. Driftssäker elevatortransportör från behållaren till mataren.

Den driftfärdiga Murska-pressmataren passar bland annat tillsammans med en på räls gående fullfodervagn, stationär fullfoderblandare och blötutfodrare.

Pressmataren är färdigt elektrifierad och är därför lätt att ta i bruk. Behållarens fram- och bakväggar går att öppna.

  • Elmotorer 2,2 kW och 1,5 kW
  • Behållarens volym 6 m3
  • Bottentransportörens kedja Evart 74
Litistesyötin
Back to top