Tubpackare - Murska

Tubpackare

En Murska-kvarn utrustad med tubpackare krossar, tillsätter konserveringsmedel och packar tröskningsfuktig spannmål i en lufttät plasttub i ett arbetsmoment. Den krossensilerade säden är färdigt foder, som passar för alla produktionsdjur. Tuber finns att få i olika storlekar. Tubens öppning är liten, och därför blir fodret inte lätt skämt. Från tuben är det enkelt att ta också små mängder foder åt gången. Tubpackningen visar sin styrka särskilt om lantbruket köper en del av spannmålsfodret. Köpespannmål levereras ofta oregelbundet och det kan bli flera dagars avbrott i lagringen. Vid tubning kan lagringen enkelt avbrytas och återupptas.

Murska-kvarnar med möjlighet till tubpackare

Murska W-Max 10

Murska W-Max 20

Murska W-Max 40

Murska 350 S2

Murska 700 HD

Murska 1000 HD

Murska 2000

Murska 4000

Tuubipakkainlaite
Back to top